Làm sao thiết kế logo nổi bật

Làm sao thiết kế logo nổi bật

  Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm...

xem tiếp

Làm thế nào thiết kế một danh thiếp ấn tượng?

Làm thế nào thiết kế một danh thiếp ấn tượng?

  Một danh thiếp gây được ấn tượng sẽ là một công cụ marketing tuyệt vời cho cả cá nhân và công ty,nó phải chuyển tải được hình ảnh...

xem tiếp

Quy trình đặt tên cho doanh nghiệp

Quy trình đặt tên cho doanh nghiệp

  Một trong những bước quan trọng nhất khi bắt đầu kinh doanh là lựa chọn tên doanh nghiệp vì nó là một phần tạo nên thương hiệu, và cách tốt...

xem tiếp